ثبت نام

قابل توجه کارجویان محترم:
به استناد مصوبه کمیته آزمون دانشگاه مورخ 96/06/21 در خصوص معرفی نیرو، درصورت مغایرت داشتن اطلاعات ثبت شده در سامانه با مدارک موجود، فردکارجوی به مدت یک سال از معرفی در سامانه کارآفرینی محروم میگردد.

زبان صفحه کلید خود را در حالت فارسی قرار دهید.

در صورتی که از مدارک خود اسکن تهیه نکرده اید پیش از شروع عملیات ثبت نام مدارک لازم را تهیه کنید.

وارد کردن کلیه فیلدها الزامی است .

ثبت نام کارجویان

Captcha