|  چهارشنبه 2 بهمن 1398
ورود کاربران
ثبت نام

قابل توجه کارجویان محترم: به استناد مصوبه کمیته آزمون دانشگاه مورخ 1396/06/21 در خصوص معرفی نیرو، درصورت مغایرت داشتن اطلاعات ثبت شده در سامانه با مدارک موجود، فردکارجوی به مدت یک سال از معرفی در سامانه کارآفرینی محروم میگردد.

ثبت نام کارجویان

Captcha