ورود کاربران
ورود کاربـران

Captcha

قابل توجه کارجویان محترم:
به استناد مصوبه کمیته آزمون دانشگاه مورخ 96/06/21 در خصوص معرفی نیرو، درصورت مغایرت داشتن اطلاعات ثبت شده در سامانه با مدارک موجود، فردکارجوی به مدت یک سال از معرفی در سامانه کارآفرینی محروم میگردد.