کارجوی محترم، لطفاً در صورت داشتن هر گونه سوال، پیشنهاد و یا انتقاد، کلیه موارد را فقط از طریق ایمیل به آدرس karafarini@kmu.ac.ir در میان بگذارید .
شنبه 10 اسفند 1398
شرایط جذب نیروی نگهبان

1- دارا بودن شرایط عمومی استخدام و موفقیت در سیر مراحل جذب و گزینش
2-موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی
3-داشتن حداقل ۱۷۵ سانتی متر قد

یکشنبه 28 مهر 1398
بروزرسانی اطلاعات توسط کاربران

کارجوی محترم با توجه به بروزرسانی سامانه کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی مقتضی است تا پایان آبان ماه اطلاعات خود را در سامانه تائید نمائید

یکشنبه 28 مهر 1398
لیست تغییرات سایت

1-تعلق گرفتن امتیاز به زمان ثبت نام
2-کاهش امتیاز مدرک زبان و کامپیوتر جهت دیپلم خدماتی
3-تخصیص شرایط سنی به کلیه گروههای ثبت نامی در سایت

سه شنبه 21 تیر 1396
مصوبه کمیته آزمون

به استناد مصوبه کمیته آزمون دانشگاه مورخ 96/06/21 در خصوص معرفی نیرو، درصورت مغایرت داشتن اطلاعات ثبت شده در سامانه با مدارک موجود، فردکارجوی به مدت یک سال از معرفی در سامانه کارآفرینی محروم میگردد.