|  شنبه 18 اردیبهشت 1400
ورود کاربران
درباره سامانه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضیانی که داوطلب انجام کار به صورت نیروهای شرکتی در واحدهای تحت پوشش این دانشگاه را دارند به طریق اینترنتی ثبت نام می کند، متقاضیان می بایست فرم مربوطه را در همین سایت به دقت تکمیل و نهایتا کد پیگیری را که پس از تکمیل فرم به ایشان داده خواهد شدنزد خود نگهداری کنند.

تماس با ما

جهت طرح هرگونه سوال می توانید با آدرس ایمیل karafarini@kmu.ac.ir مکاتبه کنید.